Det er mye diskusjon om blackjack er et spill med flaks eller strategi. På den ene siden kan du ikke kontrollere hendene du mottar, men på den annen side kan du styre hvordan du spiller dem. Argumentet på begge sider er gyldig fordi en god runde av blackjack består av både flaks og strategi.

Med mindre du spiller blackjack uten å vite reglene, kan det ikke betraktes som et spill med rent hell. Slots er heldigvis, og å sette dem begge i samme kategori ville ikke være nøyaktig. I blackjack tar du avgjørelser. Du velger å treffe, stå, doble, splitte eller overgi, og ditt valg påvirker din suksess. Å spille Single Deck Blackjack optimalt kan bringe blackjack house edge ned til 0,037%.

Når det er sagt, er blackjack heller ikke 100% ferdighet. Hvis vi tenker på en ferdighet mot flaksspektrum, med slots å være i enden av flaks, og la oss si poker på slutten av ferdigheter, ville blackjack være et sted i midten. Det er ikke så komplisert som poker, men du er mer begrenset av valgene du lager og derfor mer påvirket av varians.

Vet når du skal doble

La oss ta fordobling som et eksempel. Å Spille Blackjack optimal innebærer å vite hvilke hender som skal dobles for størst retur – ifølge matematikken. Statistisk sett bør en dobbeltverdig hånd komme rundt en gang hver 10 hender. Hvis du er heldig, får du til å doble oftere enn gjennomsnittet, og hvis du er uheldig, vil du bli doblet sjeldnere enn gjennomsnittet. Det samme gjelder for hvor ofte du lander blackjack og får betalt 3-2.

Spill Blackjack nå

Bunnlinjen er, det er profesjonelle blackjack spillere der ute, så det er nok ferdighet i spillet for å tiltrekke seg profesjonelle. De nekter ikke lykken som er involvert; I stedet lager de store nok bankroller for å tåle å miste streker når kortene bare ikke faller i deres favør.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *